Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Deniz, göl ve akarsularda büyüklükleri ve cinsleri birbirinden farklı olan pek çok cisim görürüz. Bu cisimlerin kimi su yüzeyinde yüzer, kimi su içerisinde farklı derinliklere iner, kimi de dibe batar. Cisimlerin sudaki konumlarını belirleyen etkinin cevabını 2200 yıl önce Archimedes (Arşimet) vermiştir. Rivayete göre Archimedes bir gün banyo yapmak için su dolu bir küvete girer. Küvetin kenarlarından taşan suyu görünce, bu suyun ağırlığı ile kendi vücut hacminin suda kalan kısmı arasında bir ilişki olabileceğini düşünür ve cisimlerin bir sıvıda yüzmesi ya da batmasıyla ilgili bir sonuca ulaşır.

Havada uçan balonlara, uçurtmalara, kuşlara ve uçaklara olduğu gibi suda yüzen balıklara, gemilere ve kayıklara da Dünya'nın
merkezine doğru (aşağı yönde) şekildeki gibi bir çekim kuvvetinin etki eder. Dolayısıyla cismin, sıvadaki ağırlığı havadaki ağırlığından, sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti kadar azalmış olur. Sıvı içerisine bırakılan herhangi bir cisme görüldüğü gibi değişik yönlerde ve farklı büyüklüklerde itme kuvvetleri etki eder.

Bütün sıvılar içlerinde bulunan maddeye kaldırma kuvveti uygularlar. Bu kuvvet cismin akışkan içindeki hacmine ve akışkanın yoğunluğuna bağlıdır. Sıvı ne kadar yoğunsa uygulanan kaldırma kuvveti de o kadar fazladır. Bu yüzden suyun kaldırma kuvvetini suya girdiğimizde hissederiz ama havanın bize herzaman uyguladığı kaldırma kuvvetini çok az olduğundan dolayı hissedemeyiz. Bu bağlamda da sıvıların kaldırma kuvvetinin yoğunluğa da bağlı olduğunu söyleyebiliriz.

Arşimet Prensibi

Bir sıvı içindeki katı cisim,taşırdığı sıvının ağırlığına eşit bir kuvvet ile yukarıya itilir.Ünlü bir deneyde Arşimet,aynı kütledeki altın bir taç ile bir altın külçesinin taşıracakalrı su miktarlarının aynı olması gerektiğini ileri sürmüş ve dediği çıkmayınca tacın altın olup olmadığını anlamıştır.
Sıvı içerisine kısmen veya tamamen batan cisimler sıvı tarafından yukarı doğru itilirler. Bu itme kuvveti, sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetidir. Sıvıya batırılan bir tahta parçası yukarı çıkmak ister. Tahta parçasının tamamını batacak şekilde sıvı içinde tutabilmek için üstten bir kuvvet uygulamak gerekir. Cismi yukarı çıkmaya zorlayan kaldırma kuvveti, cisim tarafından yeri değiştirilen sıvının ağırlığına eşittir. Yeri değişen sıvının hacmi, cismin batan kısmının hacmine eşit olduğundan, kaldırma kuvveti;

Fk=Vb*qsıvı ~~~~ qsıvı=ds*gKaldırma Kuvveti

Fk=Kaldırma Kuvveti
Vb=Cismin Bana Hacmi
qsıvı=Sıvının Özağırlığı
ds=Sıvının ÖZkütlesi
dc=Cismin Özkütlesi
dhava=Havanın Özkütlesi
g=Yer Çekimi İvmesi

Kaldırma Kuvveti

Cisimlere uygulanan sıvı kaldırma kuvveti sıvının özkütlesine bağlıdır. Yukarıdaki şekillerde de görüldüğü gibi aynı cismin farklı sıvılardaki konumları farklı olabilmektedir.Sıvı içindeki serbest cisimlere ağırlık kuvveti ile kaldırma kuvveti etki eder. Bu iki kuvvet düşey doğrultuda ve zıt yönlü kuvvetlerdir. Cisimlerin sıvı içinde batmaları veya yüzmeleri yani sıvıdaki durumları bu iki kuvvetin büyüklüğüne bağlıdır.

Kaldırma Kuvveti

Şekil – I de saf su içine atılan yumurta dibe batar. Suya tuz ilave edilerek karıştırıldığında yumurta Şekil – II deki gibi yüzmeye başlar. Bunun nedeni suya tuz karıştırıldığında suyun özkütlesinin artması ve F = Vb . d . g bağıntısına göre, kaldırma kuvvetinin büyümesi, dolayısıyla bileşke kuvvetin yukarı doğru olması ve yumurtayı yukarı yönde hareket ettirmesidir.

Yüzen Cisimler

Sıvıya bırakılan bir cismin hacminin bir kısmı sıvı dışında kalacak şekilde dengede kalıyorsa bu cisme yüzen cisim denir. Cismin yüzebilmesi için özkütlesi sıvının özkütlesinden küçük dcisim < dsıvı olmalıdır.

Kaldırma Kuvveti

Yüzen cisim dengede iken cisme uygulanan kaldırma kuvveti ile cismin ağırlık kuvveti büyüklükçe eşit olur. Bir cisim sıvı içine iyice daldırılıp bırakılırsa tekrar bir kısmı sıvı dışında olacak şekilde yüzer. Böyle yüzen cisimlerde G=Fk olduğundan Kaldırma Kuvveti bağıntısı olur.Bu bağıntıya göre cismin batan hacminin bütün hacmine oranı, cismin özkütlesinin, sıvının özkütlesinin oranına eşittir.

Askıda Kalan Cisimler

Şekildeki gibi hacminin tamamı sıvı içinde olacak biçimde bir yere temas etmeden dengede kalan cisimlere askıda kalan cisimler denir. Cismin askıda kalabilmesi için özkütlesi, sıvının özkütlesine eşit olmalıdır. Bu durumda cisim kabın tabanına bırakılsa bile cismin tabanla irtibatı kesilir. Yani askıda kalan cisim herhangi bir yere temas etmez. Askıda kalan cisim dengede olduğu için cisme uygulanan kaldırma kuvveti cismin ağırlığına G=Fk dır.

Kaldırma Kuvveti

Batan Cisimler

Özkütlesi sıvının özkütlesinden büyük olan (dc>ds) cisimler sıvıya bırakıldığında bir engelle karşılaşıncaya kadar yoluna devam ederler. Bu tür cisimlere batan cisimler denir.

Kaldırma Kuvveti

Batan cisimlerin ağırlık kuvveti cisme etki eden kaldırma kuvvetinden daha büyüktür. (Fk < G)

Özel Durumlar

1) Bir cismin aynı sıvı içinde hacminin tamamı batmak şartıyla kaldırma kuvveti cismin sıvı içindeki derinliğine bağlı değildir.
2) Sıvı içine daldırılan bir cisim, havadaki ağırlığına göre, görünen ağırlığı kaldırma kuvveti kadar hafifler. Şekilde sıvı içindeki cismin görünen ağırlığı T=G-Fk dır.

Kaldırma Kuvveti

3) Katı bir cisim kendi sıvısında yüzüyorsa, cisim eridiğinde sıvı seviyesi değişmez. Örneğin 9/10 u su içinde olan buz eridiğinde, kaptaki su düzeyi değişmez.

Kaldırma Kuvveti

4) Özkütlesi sıvınınkinden küçük ya da sıvınınkine eşit olan cisimler, taşma seviyesine kadar olan sıvıya bırakıldıklarında ağırlıkları kadar ağırlıkta sıvı taşırırlar. Dolayısıyla kabın toplam ağırlığı değişmez.
Özkütlesi sıvınınkinden büyük olan bir cisim bırakılırsa, cisim batar ve taşan sıvının hacmi cismin hacmine eşit olmasına rağmen sıvının özkütlesi cismin özkütlesinden küçük olduğundan kap ağırlaşır.

Kaldırma Kuvveti

5) Şekildeki eşit kollu terazinin sol kefesinde gram, sağ kefesinde ise içinde sıvı olan kapla denge sağlanıyor. Daha sonra ipe bağlı bir cisim sıvı içine daldırılarak asılıyor. bu durumda cisme sıvı tarafından kaldırma kuvveti uygulanır (etki), cisim ise sıvıya aşağı yönlü eşit büyüklükte tepki gösterir. Dolayısıyla terazinin dengesi bozulur. Dengenin yeniden sağlanması için sol kefeye kaldırma kuvvetine değerce eşit ağırlıkta cisim konulmalıdır.

Kaldırma Kuvveti

6) Gazlarda, sıvılar gibi cisimlere kaldırma kuvveti uygular. Bu kaldırma kuvvetinin değeri sıvılarda olduğu gibi cisim tarafından yeri değiştirilen havanın ağırlığına eşittir. Havanın kaldırma kuvveti Fk=Vc*dhava*g bağıntısından hesaplanır.
•Bir cismin ağırlığı, havanın kaldırma kuvvetinden büyük ise, cisim yere doğru düşer.(Gc>Fk)
•Bir cismin ağırlığı, havanın kaldırma kuvvetine eşit ise, cisim havada askıda kalır.(Gc=Fk)
•Bir cismin ağırlığı havanın kaldırma kuvvetinden küçük ise, cisim yükselir.(Gc
Kaldırma Kuvveti

Şekil – I de hava ortamında eşit kollu terazinin kollarına asılarak hacimleri farklı cisimler dengeleniyor. Hava boşaltıldığında terazi Şekil – II deki durumu alıyor. Çünkü hava ortamında, hacmi büyük olan cisme daha fazla kaldırma kuvveti uygulanır. Hava dışarı alındığında bu kuvvet ortadan kalktığı için hacmi büyük olan cisim aşağı iner.
Eğer havasız ortamda aynı terazi dengelendikten sonra hava ortamına çıkarılsaydı, bu durumda da hacmi büyük olan cisim yukarı kalkardı.
7) Kaldırma kuvveti cismin batan kısmının hacim merkezine uygulanır. Şekilde yarısı sıvıya batmışeşit bölmeli türdeş çubuğun batan iki bölmeli kısmının ortasına kaldırma kuvveti uygulanır.

Kaldırma Kuvveti

Sıvıların Kaldırma Kuvveti ve Kullanıldığı Yerler

Arşimet prensibi,cisimlerin kendi ağırlıklarının bulunmasında kullanılır.
Parmaklarımızı bitiştirip içi su dolu bir kaba batıralım.Elimizi aşağıdan yukarıya doğru iten bir kuvvet hissederiz.Denizde yüzerken de bizi suyun yüzeyine iten bir kuvvet vardır.Çok büyük kütleli ve boyutlu gemiler bile suda Arşimet prensibi sayesinde yüzerler.Bütün bu örnekler bizlere,sıvıların bir kaldırma kuvveti olduğunu gösterir.Bu kaldırma kuvvetinin kullanıldığı alanlar ise oldukça fazladır.

İnsanların yiyecek ihtiyacından tutun da,turistik faaliyetler için bile şu anda suyun kaldırma kuvvetinden yararlanılmaktadır:

Bazı bölgelerde bulunan baraj gölleri,balık bakımından zengindirler.Kayık,kaldırma kuvvetinden yararlanılarak yapılmış olduğu için kayık kullanan bir kısım balıkçılar hem geçimlerini sağlamak hem de insanların besin ihitiyacını karşılamak için bu yola başvurular.Yine aynı şekilde, kaldırma kuvvetinden yararlanılarak yapılan bir spor da raftingdir.Her yıl binlerce turist ülkemize gelerek bu sporla ilgilenirler.Turistlerin bu konudaki ilgi alanları bununla sınırlı kalmaz.

Günümüzün yaygın sporlarından Jet-Ski,Sörf,Yelkenli ; turistlerin ilgi odağı olmuştur.
Kaldırma kuvvetini kullanıldığı bir diğer alan ise taşımacılıktır.Kıbrıs'ın bir ada olması bakımından oraya yapılan gezilerde su yolu kullanılmaktadır.

Ülkemizde bulunan Keban Gölü'nde bile iki köy arasında gidip gelmek için kayıkla veya sallar ile ulaşım gerçekleşir.

Her gün binlerce İstanbullu öğrenci Anadolu ve Avrupa yakasına varabilmek,okullarına ulaşabilmek için(köprü olmasına rağmen)ucuz ve rahat olduğu için deniz yolunu tercih etmektedirler.

Toprakları deniz kıyısında bulunan ülkeler için su ve su yolları savunma bakımından büyük önem taşır. Kaldırma kuvveti ile su üzerinde durabilen binlerce tonluk savaş gemileri yapılarak ülkeler arası güvenlik sağlanır.

Osmanlı Devleti zamanında bir çok devlet sıcak denizlere açılıp ticaret yapmak istemişlerdir.Bunun için de su yolunu kullanmışlar, dolayısıyla da suyun kaldırma kuvvetinden yararlanmışlardır.Bu şekilde ticaretlerini geliştirerek dünyanın sayılı ülkeleri haline gelmek istemişlerdir.İşte Arşimet'in bulduğu kaldırma kuvvetinden birçok devlet belki de bu prensibi bilmeden ondan yararlanmışlardır.

Sonuç olarak; suyun böyle bir özelliğinin farkında olmasaydık hayat bizim için belki de çok zor olacaktı. Unutmayalım ki,şu anda yüzüp,denizde seyahat ediyorsak, bunlarArşimet'in sayesinde olmuştur.Bu yüzden bu bilim adamının kıymetini bilmeli,prenisibini en iyi şekilde kullanarak onu geliştirmeye çalışmalıyız.

Kaldırma Kuvvetinin Ölçülmesi


Kaldırma Kuvveti

Eğer yukarıdaki deneyi etil alkol ile yapmış olsa idik Vbatan yani cismin suya girince değiştirdiği hacim miktarı , sudaki ile aynı olacaktı. Fakat kaldırma kuvveti sadece Vbatan a bağlı değildir . İçine girdiği sıvının yoğunluğuna da bağlıdır.

dsu > detil alkol suda daha fazla bir kaldırma kuvveti söz konusudur.

"Kaldırma kuvveti, cismin sıvıya batan kısmın hacmi yanında batırıldığı sıvının yoğunluğuna da bağlıdır."

Kaldırma Kuvveti

Yukarıdaki şekilde 1 kg lık cisim suya girince batan kısım kadar su taşırdı. Taşırdığı su miktarı 125 gr dır. Suyun 1 kg lık cisme uyguladığı kaldırma kuvveti siyah okun yönünde kuvvet ise 125 gr lık bir kuvvet olmuştur. Cismin ağırlığı ise 1000gr-125gr=875gr dır.

Kaldırma Kuvveti

1. Yukarıdaki 1. şekilde Taş havada dinamometre ile ölçülüyor ve 40 N bulunuyor.
2. Durumda suyun içine batırılarak ölçüm yapılıyor ve Dinamometredeki değer 25 N okunuyor. Buradan suyun taşa uyguladığı kuvvet 40-25=15 N olarak bulunabilir.
3. Duruda cisim tuzlu suyun içine batırılarak ölçüm yapılıyor.Dinamometredeki değer 15 N okunuyor. Buradan suyun taşa uyguladığı kuvvet 40-15=25 N olarak bulunabilir.

Buradan tuzlu suyun cisimlere daha fazla kaldırma kuvveti uyguladığı görülebilir. Tuz , suyun yoğunluğunu arttırarak kaldırma kuvvetini arttırmıştır. Denizde daha kolay yüzülmesinin sebebi suyun daha fazla kaldırma kuvveti uygulamasıdır.


Sıvıların Kaldırma Kuvveti Resimleri

 • 0
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Sıvıların Kaldırma Kuvveti Sunumları

 • 2
  Önizleme: 4 hafta önce

  Sıvıların Kaldırma Kuvveti ( Fizik ) Slayt Sunum PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  KALDIRMA KUVVETİ

  2. Sayfa
  SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİSIVILAR İÇİNE ATILAN CİSİMLERE SIVILAR TARAFINDAN UYGULANAN YERÇEKİMİ KUVVETİNİN TERS YÖNÜNDEKİ KUVVETE KALDIRMA KUVVETİ DENİR.

  3. Sayfa
  KALDIRMA KUVVETİ CİSİMLERİ NASIL ETKİLER

  4. Sayfa
  KALDIRMA KUVVETİCİSMİN AĞIRLIĞININ TERS YÖNÜNDE OLDUĞUNDAN;CİSMİN AĞIRLIĞININ AZALMASINA VE CİSMİN YÜZMESİNE NEDEN OLABİLİR.

  5. Sayfa


  6. Sayfa
  SIVI İÇİNDEKİ CİSİMLERE YANDAKİ ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ FARKLI YÖNLERDE İTME KUVVETİ UYGULANIR. AĞIRLIĞIN TERS YÖNÜNDEKİ KUVVET,KALDIRMA KUVVETİDİR.

  7. Sayfa
  KALDIRMA KUVVETİ NELERE BAĞLIDIRSIVININ YOĞUNLUĞUNA BAĞLIDIR. YOĞUNLUK ARTTIKÇA KALDIRMA KUVVETİNİN DEĞERİ ARTAR. YOĞUNLUK BAKIMINDAN; X < Y < Z SIVISI

  8. Sayfa
  SAF VETUZLU SUDA KALDIRMA KUVVETİ

  9. Sayfa
  KALDIRMA KUVVETİ CİSMİN SIVI İÇİNE BATAN HACMİNİN AĞIRLIĞINA BAĞLIDIR.   SIVI İÇİNE BATAN HACİM OLARAK 2 > 1> 3=4 OLDUĞUNDAN ENFAZLA KALDIRMA KUVVETİ 2 NUMARALI CİSME EN AZ KALDIRMA KUVVETİ DE BATAN HACİMLERİ EN KÜÇÜK VE EŞİT OLDUĞUNDAN 3 VE 4 NUMARALI CİSMLERE UYGULANIR.KALDIRMA KUVVETİDEĞERİ; F2> F1> F3= F4 ŞEKLİNDE OLUR.

  10. Sayfa
  YÜZEN CİSİMLERSIVIYA BIRAKILAN CİSİMLERİN HACİMLERİNİN BİR KISMI SIVI ÜZERİNDE KALIYORSA BU CİSİMLERE YÜZEN CİSİMLER DENİR.YÜZENCİSİMLERİN YOĞUNLUKLARI İÇLERİNDE BULUNDUKLARI SIVILARIN YOĞUNLUKLARINDAN KÜÇÜKTÜR. dcisim< dsıvı

  11. Sayfa
  YÜZEN CİMLERDE KALDIRMA KUVVETİ İLE CİSMİN AĞIRLIĞI BİRBİRİNE EŞİTTİR VE BİRBİRLERİNİ DENGELERLER. Fk = G

  12. Sayfa
  YÜZEN CİSİMLERDE CİSMİN BATAN HACMİNİN TÜM HACMİNE ORANI İLE CİSMİN YOĞUNLUĞUNUN SIVININ YOĞUNLUĞUNA ORANI BİRBİRİNE EŞİTTİR V batan = d cisim V cisim d sıvı

  13. Sayfa
  ASKIDA KALAN CİSİMLERŞekildeki gibi sıvı içinde dibe değmeden duran cisimlere askıda kalan cisimler denir. Askıda kalan cisimlerin öz kütleleri (yoğunlukları) sıvıların yoğunluklarına eşittir d cisim = d sıvınot: Sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti cismin sıvı içindeki DERİNLİĞİNE bağlı değildir.

  14. Sayfa
  BATAN CİSİMLERCİSİMLERİN YOĞUNLUKLARI İÇLERİNE ATILDIKLARI SIVILARIN YOĞUNLUKLARINDAN BÜYÜKSE CİSİMLER SIVI İÇİNDE BATARLAR . d cisim> d sıvı cisim batar

  15. Sayfa
  ÖZEL DURUMLARBİR CİSİM SIVI İÇİNDE TAMAMEN BATMASI KOŞULU İLE CİSME UYGULANAN KALDIRMA KUVVETİ CİSMİN DERİNLİĞİNE BAĞLI DEĞİLDİRSIVI İÇİNE DALDIRILAN BİR CİSİM, HAVADAKİ AĞIRLIĞINA GÖRE , GÖRÜLEN AĞIRLIĞI KALDIRMA KUVVETİ KADAR AZALIR.GÖRÜLEN AĞIRLIK = HAVADAKİ AĞIRLIK- KALDIRMA KUVVETİ Gsıvı= Ghava – Fk

  16. Sayfa
  KATI BİR CİSİM KENDİ SIVISINDA YÜZÜYORSA TAMAMEN ERİDİĞİ ZAMAN SIVI SEVİYESİNDE DEĞİŞME OLMAZ.ALTTAKİ ŞEKİLDE GÖRÜLEN BUZ ERİDİĞİ ZAMAN SUYUN SEVİYESİNİ YÜKSELTMEZ.

  17. Sayfa
  Öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşit olan cisimler taşırma kabında ağzına kadar sıvı dolu olan kaba bırakıldıklarında kendi ağırlıkları kadar sıvı taşırırlar. Bu nedenle kabın ağırlığında değişme olmaz.

  18. Sayfa
  GAZLAR DA SIVILAR GİBİ CİSİMLERE KALDIRMA KUVVETİ UYGULAR.GAZLARIN KALDIRMA KUVVETİ SIVILARDA OLDUĞU GİBİ CİSMİN HACMİNE VE GAZIN YOĞUNLUĞUNA BAĞLIDIR Fk = Vcisim x dgaz CİSİMLERİN HACİMLERİ BÜYÜDÜKÇE HAVANIN UYGULADIĞI KALDIRMA KUVVETİ ARTAR.

  19. Sayfa
  CİSMİN AĞIRLIĞI HAVANIN KALDIRMA KUVVETİNDEN BÜYÜK İSE CİSİM YERE DOĞRU DÜŞER.Gcisim > FkCİSMİN AĞIRLIĞI HAVANIN KALDIRMA KUVVETİNDEN KÜÇÜK İSE CİSİM HAVADA YÜKSELEREK UÇAR. (UÇAN BALONLAR )Gcisim < Fk CİSMİN AĞIRLIĞI HAVANIN KALDIRMA KUVVETİNE EŞİT İSE CİSİM HAVADA ASKIDA KALIR. Gcisim = Fk

 • 2
  Önizleme: 4 hafta önce

  Kaldırma kuvveti nedir sunum slayt pptx power point

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / KALDIRMA KUVVETİKALDIRMA KUVVETİ1

  2. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / KALDIRMA KUVVETİ2Her cisim dünyanın merkezine doğru bir çekim kuvvetinin etkisindedir. Dünyanın cisimlere uyguladığı yerçekimi kuvvetine ağırlık denir. Ağırlık yerin merkezine doğrudur. Cisimlerin ağırlıklarını ölçmek için dinamometre kullanılır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  3. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / KALDIRMA KUVVETİ3Gemiler su üzerinde nasıl durur?Ördek su üzerinde nasıl ilerler?Balıklar ya da insanlar suda nasıl yüzerler?Balonlar nasıl uçar?Bu olayların gerçekleşebilmesi için yerçekimi kuvvetine zıt yönde bir itme kuvvetinin olması gerekmektedir. Bu itme kuvvetine kaldırma kuvveti denir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  4. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / KALDIRMA KUVVETİ4 SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİSıvı içerisine bırakılan bir cisme her yönden kuvvet etki eder. Bu kuvvetler cismi yukarı doğru iten bir bileşke kuvvet oluştururlar. Bu kuvvete kaldırma kuvveti denir. Kaldırma kuvveti FK ile gösterilir ve cismin ağırlığının zıt yönünde etki eder. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  5. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / KALDIRMA KUVVETİ5Archimedes, kendi adıyla tanınan sıvıların dengesi kanununu da bulmuştur. Söylendiğine göre, bir gün Kral II.Hieron yaptırmış olduğu altın tacın içine kuyumcunun gümüş karıştırdığından kuşkulanmış ve bu sorunun çözümünü Archimedes’e havale etmiş. Bir hayli düşünmüş olmasına rağmen sorunu bir türlü çözemeyen Archimedes, bir gün yıkanmak için hamama gittiğinde, hamam havuzunun içindeyken ağırlığının azaldığını hissetmiş ve “Buldum, buldum!” diyerek hamamdan fırlamış.Böylelikle aynı kütledeki altın bir taç ile bir altın külçesinin taşıracakları su miktarlarının aynı olması gerektiğini ileri sürmüş ve taşırdıkları su miktarları aynı değerde çıkmayınca tacın saf altın olmadığını anlamıştır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  6. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / KALDIRMA KUVVETİ6Kaldırma kuvveti, cisme aşağı yönde etki eden kuvvetin (ağırlığın) etkisini azaltır. Böylelikle cisimlerin havadaki ve sudaki ağırlıkları birbirinden farklıdır.Kaldırma kuvveti = Cismin havadaki ağırlığı - Cismin sudaki ağırlığıFk = Ghavada-Gsıvıdastyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  7. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / KALDIRMA KUVVETİ7ÖRNEK: Havadaki ağırlığı 40 N olan bir maddenin sudaki ağırlığı 30 N olarak belirlenmiştir. Kaldırma kuvvetinin değeri kaç N’ dur?Fk = Ghavada- GsudaFk = 40-30Fk = 10 NGhavada = 40 N Gsuda = 30 Nstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  8. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / KALDIRMA KUVVETİ8{073A0DAA-6AF3-43AB-8588-CEC1D06C72B9}Havadaki ağırlığıSudaki ağırlığıKaldırma kuvvetiX50 N30 Ny15 N5 Nz15 N10 N20 N10 N25 Nstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  9. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / KALDIRMA KUVVETİ9Gemilerin ve ördeklerin su üzerinde ilerleyişi, balıkların ve insanların yüzebilmesi, balonun uçarak havada ilerleyişi yer çekimine zıt yönde etki eden kaldırma kuvveti sayesinde olur.Kaldırma kuvvetinin etkisiyle bir cismin havadaki ve sudaki ağırlıkları birbirinden farklıdır. Kaldırma kuvvetinin etkisi aradaki bu fark hesaplanarak bulunur.!style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

Sıvıların Kaldırma Kuvveti Videoları

 • 3
  4 hafta önce

  SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ KALDIRMA KUVVETİ NEDİR? NELERE BAĞLIDIR? YÜZEN CİSİM, ASKIDA CİSİM, BATAN CİSİM KALDIRMA KUVVETİNİN ÖZELLİKLERİ 10.SINIF, YGS

 • 2
  4 hafta önce

  Basınç ve Kaldırma Kuvveti - Sıvıların Kaldırma Kuvveti 

 • 1
  4 hafta önce

  Sıvılarda Kaldırma Kuvveti [Temel Kavramlar, Yüzme, Askıda Kalma, Batma]

 • 1
  4 hafta önce

  Sıvıların Kaldırma Kuvveti ( Fizik )

Sıvıların Kaldırma Kuvveti Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Sıvıların Kaldırma Kuvveti Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)